Stručná edukace

Kvalifikace, školy, odborné semináře : 

Vzdělání :
- SVVŠ 
- Střední průmyslová škola stavební - zborovská, Praha 5
- České Vysoké Učení Technické - stavební fakulta,    obor pozemní stavby
Školení, semináře :
- profesní školení pracovníků realitních kanceláří - Asociace realitních kanceláří Čech,   Moravy a Slezska- 1992

- The Eastern European Real Property Foundation - certifikace training course - 1994
- CEDUK - Osvědčení Odhadce č. 119A

- Oceňování nemovitostí a pozemků v podmínkách tržního hospodářství – 1995

- Průběžná školení ČKOM,  studium odborné literatury, platné legislativy

Profesní členství :
- Asociace RK Čech, Moravy a Slezska - 1992 až 2000
- člen České komory Odhadců majetku ČR č. 323 - 2000

Oprávnění :
- Koncesní listina – Oceňování majetku pro věci nemovité, IČ : 16989031, 1.11.1995, ŽÚ pod č.j. žo/0004910/95/Peš